ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการหลายอัตรา


ปรับปรุงข้อมูล : 23/2/2560 9:24:05     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 562

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จำนวน 3 อัตรา และเจ้าหน้าที่ผลิตจุลินทรีย์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันนี้-27 กุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียด ที่นี่

ข่าวสมัครงาน    

ข่าวล่าสุด

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start up 2560

27/4/2560 15:57:01
304

โครงการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อาหารของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป

20/3/2560 15:13:27
245

อบรมหัวข้อ “ทำอย่างไรถึงจะได้ อย. (กลุ่มธุรกิจอาหาร)”

15/3/2560 16:23:23
272

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการหลายอัตรา

23/2/2560 9:24:05
563

การวิเคราะห์ธุรกิจและกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

2/2/2560 15:08:10
234

การสร้างทีมงานที่ประสิทธิภาพด้วยความคิดเชิงบวก

11/1/2560 11:28:20
284

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่ TFV ปีที่ 2 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์)

10/1/2560 14:34:19
249

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป พื้นที่จังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการ

5/1/2560 16:01:12
245

กิจกรรมการศึกษาวิจัย “แนวทางการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์”

4/1/2560 15:25:39
258

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอุตสาหกรมมเครื่องสำอางและสมุนไพร(Non-food) เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

19/12/2559 11:40:57
267