อบรมหัวข้อ “ทำอย่างไรถึงจะได้ อย. (กลุ่มธุรกิจอาหาร)”


ปรับปรุงข้อมูล : 15/3/2560 16:23:23     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 357

กิจกรรมการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ภายใต้โครงการประเมินศักยภาพในการแข่งขันของ SMEs (SMEs Scoring) ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
หัวข้อ “ทำอย่างไรถึงจะได้ อย. (กลุ่มธุรกิจอาหาร)”
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องบอลรูม ๑ โรงแรมอโมรา จังหวัดเชียงใหม่

ลงชื่อตามลิงค์ด้านล่างได้เลยค่ะ
https://goo.gl/forms/rLzl5QZB4yomO27f1

ข่าวล่าสุด

สยยท.จับมือ ม.แม่โจ้ เดินหน้าร่วมแก้ไขปัญหายางพาราอย่างครบวงจร

4/12/2560 8:46:18
21

โครงการฝึกอบรมการผลิตพืชตามมาตรฐาน Global GAP แบบครบวงจร

16/9/2560 11:30:39
145

โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล

13/9/2560 22:06:38
111

อาจารย์จากคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำนักวิจัยพืชกัญชงจากอเมริกามาดูงานเครื่องมือวิทยาศาสตร์

13/9/2560 22:00:43
115

โครงการฝึกอบรม การเพิ่มศักยภาพสินค้า : คุณภาพสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล

13/9/2560 21:56:49
129

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 อัตรา

4/9/2560 11:22:56
1507

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start up 2560

27/4/2560 15:57:01
474

โครงการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อาหารของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป

20/3/2560 15:13:27
315

อบรมหัวข้อ “ทำอย่างไรถึงจะได้ อย. (กลุ่มธุรกิจอาหาร)”

15/3/2560 16:23:23
358

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการหลายอัตรา

23/2/2560 9:24:05
727