โครงการฝึกอบรม การเพิ่มศักยภาพสินค้า : คุณภาพสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล


ปรับปรุงข้อมูล : 13/9/2560 21:56:49     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 257

ต้องขอขอบพระคุณรัฐบาล
อย่างมากๆที่คิดทำให้ประเทศไทยเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ และขอบคุณคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทนีย์ระดับภาคทุกๆท่านที่จะลงเรือและขับเคลื่อนไปด้วยกันที่จะประกาศให้ประเทศไทย เป็นเมืองสะอาดปราศจากสารเคมีสังเคราะห์ต่างๆ
และอยากเชิญชวนให้สมาชิกในกลุ่มที่สนใจ เข้าการอบรมเรื่อง การเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์มาตรฐานสากล
จัดที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ครับ
วันที่25-27 กย. 60 ครับ โดยสถาบัน IQS ได้เชิญครูที่สอนวิชาเกษตร ทั้งในโรงเรียนประถม และมัธยม ของภาคเหนือเข้าร่วมครับ
หากท่านใดสนใจติดต่อประสานงานได้ที่คุณน้ำ 0814694515 ครับ สมัครด่วน สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ ขอบคุณ

โครงการฝึกอบรม การเพิ่มศักยภาพสินค้า : คุณภาพสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2560 รายละเอียดดังนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME Start up) 2561 การจัดทำแผนธุรกิจ รุ่นที่ 3 จ.พิษณุโลก

8/5/2561 15:41:30
17

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME Start up) 2561 รุ่นที่3 จังหวัดพิษณุโลก ความรู้เบื้องต้นในการยกระดับเป็น SME4.0

8/5/2561 15:33:40
14

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้เบื้องต้นในการยกระดับเป็น SME 4.0 รุ่นที่ 2 จังหวัดเชียงราย

27/4/2561 23:28:36
45

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาผู้ตรวจประเมินการผลิตข้าวอินทรีย์"

23/4/2561 18:33:59
43

โครงส่งเสริมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ภายใต้มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่-เฉลิมพระเกียรติ

23/4/2561 18:30:38
18

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดำเนินการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น

19/3/2561 17:36:13
103

กิจกรรมสัมมนาการสร้างความสัมพันธ์และ กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานของ กลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมเป้าหมาย (เกษตรแปรรูป)

16/3/2561 8:29:48
93

ประกาศสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์แผนธุรกิจ และ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

5/3/2561 11:12:54
596

กิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมข้าวอินทรีย์จังหวัดร้อยเอ็ด

3/3/2561 13:43:07
89

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

2/3/2561 9:38:53
101