โครงการฝึกอบรม การเพิ่มศักยภาพสินค้า : คุณภาพสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล


ปรับปรุงข้อมูล : 13/9/2560 21:56:49     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 164

ต้องขอขอบพระคุณรัฐบาล
อย่างมากๆที่คิดทำให้ประเทศไทยเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ และขอบคุณคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทนีย์ระดับภาคทุกๆท่านที่จะลงเรือและขับเคลื่อนไปด้วยกันที่จะประกาศให้ประเทศไทย เป็นเมืองสะอาดปราศจากสารเคมีสังเคราะห์ต่างๆ
และอยากเชิญชวนให้สมาชิกในกลุ่มที่สนใจ เข้าการอบรมเรื่อง การเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์มาตรฐานสากล
จัดที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ครับ
วันที่25-27 กย. 60 ครับ โดยสถาบัน IQS ได้เชิญครูที่สอนวิชาเกษตร ทั้งในโรงเรียนประถม และมัธยม ของภาคเหนือเข้าร่วมครับ
หากท่านใดสนใจติดต่อประสานงานได้ที่คุณน้ำ 0814694515 ครับ สมัครด่วน สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ ขอบคุณ

โครงการฝึกอบรม การเพิ่มศักยภาพสินค้า : คุณภาพสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2560 รายละเอียดดังนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

กรมส่งเสริมการเกษตรดุงานของสถาบันฯ

19/1/2561 18:39:24
6

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เข้าศึกษาดูงานของสถาบัน

11/1/2561 10:57:52
16

รับสมัครวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมเป้าหมาย (เกษตรแปรรูป)

10/1/2561 11:15:38
34

มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เข้าอบรมมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

8/1/2561 8:37:01
25

เทศบาลตำบลแม่ตืน เข้าเยี่ยมชมสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

5/1/2561 11:37:26
18

สยยท.จับมือ ม.แม่โจ้ เดินหน้าร่วมแก้ไขปัญหายางพาราอย่างครบวงจร

4/12/2560 8:46:18
62

โครงการฝึกอบรมการผลิตพืชตามมาตรฐาน Global GAP แบบครบวงจร

16/9/2560 11:30:39
194

โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล

13/9/2560 22:06:38
155

อาจารย์จากคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำนักวิจัยพืชกัญชงจากอเมริกามาดูงานเครื่องมือวิทยาศาสตร์

13/9/2560 22:00:43
157

โครงการฝึกอบรม การเพิ่มศักยภาพสินค้า : คุณภาพสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล

13/9/2560 21:56:49
165