โครงการฝึกอบรม การเพิ่มศักยภาพสินค้า : คุณภาพสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล


ปรับปรุงข้อมูล : 13/9/2560 21:56:49     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 108

ต้องขอขอบพระคุณรัฐบาล
อย่างมากๆที่คิดทำให้ประเทศไทยเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ และขอบคุณคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทนีย์ระดับภาคทุกๆท่านที่จะลงเรือและขับเคลื่อนไปด้วยกันที่จะประกาศให้ประเทศไทย เป็นเมืองสะอาดปราศจากสารเคมีสังเคราะห์ต่างๆ
และอยากเชิญชวนให้สมาชิกในกลุ่มที่สนใจ เข้าการอบรมเรื่อง การเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์มาตรฐานสากล
จัดที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ครับ
วันที่25-27 กย. 60 ครับ โดยสถาบัน IQS ได้เชิญครูที่สอนวิชาเกษตร ทั้งในโรงเรียนประถม และมัธยม ของภาคเหนือเข้าร่วมครับ
หากท่านใดสนใจติดต่อประสานงานได้ที่คุณน้ำ 0814694515 ครับ สมัครด่วน สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ ขอบคุณ

โครงการฝึกอบรม การเพิ่มศักยภาพสินค้า : คุณภาพสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2560 รายละเอียดดังนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

โครงการฝึกอบรมการผลิตพืชตามมาตรฐาน Global GAP แบบครบวงจร

16/9/2560 11:30:39
112

โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล

13/9/2560 22:06:38
87

อาจารย์จากคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำนักวิจัยพืชกัญชงจากอเมริกามาดูงานเครื่องมือวิทยาศาสตร์

13/9/2560 22:00:43
89

โครงการฝึกอบรม การเพิ่มศักยภาพสินค้า : คุณภาพสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล

13/9/2560 21:56:49
109

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 อัตรา

4/9/2560 11:22:56
1486

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start up 2560

27/4/2560 15:57:01
448

โครงการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อาหารของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป

20/3/2560 15:13:27
297

อบรมหัวข้อ “ทำอย่างไรถึงจะได้ อย. (กลุ่มธุรกิจอาหาร)”

15/3/2560 16:23:23
340

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการหลายอัตรา

23/2/2560 9:24:05
714

การวิเคราะห์ธุรกิจและกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

2/2/2560 15:08:10
291