งานคลัสเตอร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพิจิตรปีที่ 2 (โครงการ 5 ปี)


ปรับปรุงข้อมูล : 8/6/2561 8:38:54     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 17

เมื่อวันที่ 7 มิถันายน 2561 จัดพิธีสรุปผลการดำเนินงานคลัสเตอร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพิจิตรปีที่ 2 (โครงการ 5 ปี) อุทัยธานี ชัยนาท กำแพงเพชร นครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีและเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมส่วนกลางมาประเมินพร้อมทั้งฝากขอบคุณที่ปรึกษาจากสถาบัน IQS แม่โจ้ และมีความประสงค์ให้สถาบันเป็นผู้นำด้านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล
นอกจากนี้ท่านรองผู้ว่าได้กล่าวให้โอวาทแก่สมาชิกกลุ่มให้เน้นเรื่ององค์ความรู้ตามที่ม.แม่โจ้ได้มาสรุปงานครั้งนี้

ข่าวกิจกรรม    

ข่าวล่าสุด

คณะศึกษาดูงานภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ของ ม. แม่โจ้-แพร่

12/6/2561 9:27:29
14

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทำแผนธุรกิจ การสร้างผู้ประกอบการใหม่ Start up 2561 จังหวัดพะเยา

12/6/2561 9:25:01
14

ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อสืบราคาเบื้องต้นในรายการวัสดุคอมพิวเตอร์

12/6/2561 8:38:11
25

ศึกษาดูงานจากกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ

8/6/2561 8:56:01
18

ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์คุณพระช่วงเกษตรศิลปการ

8/6/2561 8:51:03
19

งานคลัสเตอร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพิจิตรปีที่ 2 (โครงการ 5 ปี)

8/6/2561 8:38:54
18

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทำแผนธุรกิจ การสร้างผู้ประกอบการใหม่ Start up 2561 จังหวัดลำปาง

31/5/2561 18:08:14
26

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME Start up) 2561 การจัดทำแผนธุรกิจ รุ่นที่ 3 จ.พิษณุโลก

8/5/2561 15:41:30
41

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME Start up) 2561 รุ่นที่3 จังหวัดพิษณุโลก ความรู้เบื้องต้นในการยกระดับเป็น SME4.0

8/5/2561 15:33:40
40

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้เบื้องต้นในการยกระดับเป็น SME 4.0 รุ่นที่ 2 จังหวัดเชียงราย

27/4/2561 23:28:36
62