งานคลัสเตอร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพิจิตรปีที่ 2 (โครงการ 5 ปี)


ปรับปรุงข้อมูล : 8/6/2561 8:38:54     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 112

เมื่อวันที่ 7 มิถันายน 2561 จัดพิธีสรุปผลการดำเนินงานคลัสเตอร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพิจิตรปีที่ 2 (โครงการ 5 ปี) อุทัยธานี ชัยนาท กำแพงเพชร นครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีและเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมส่วนกลางมาประเมินพร้อมทั้งฝากขอบคุณที่ปรึกษาจากสถาบัน IQS แม่โจ้ และมีความประสงค์ให้สถาบันเป็นผู้นำด้านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล
นอกจากนี้ท่านรองผู้ว่าได้กล่าวให้โอวาทแก่สมาชิกกลุ่มให้เน้นเรื่ององค์ความรู้ตามที่ม.แม่โจ้ได้มาสรุปงานครั้งนี้

ข่าวกิจกรรม    

ข่าวล่าสุด

งานบุญปีใหม่ IQS ประจำปี 62

8/1/2562 15:32:09
24

สวัสดีปีใหม่ 2562 จากทีมผู้บริหารฯ

2/1/2562 16:45:55
30

บริษัท Murata Electronics(Thailand), Ltd. เข้ามาส่งท้ายปีเก่า สวัสดีปีใหม่

26/12/2561 15:28:05
44

ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่โจ้ เข้ามาส่งท้ายปีเก่า สวัสดีปีใหม่

22/12/2561 21:13:53
33

บริษัท Sukhahouse Ltd. ประเทศสิงค์โปร์ เข้าพบทีมบริหารงาน

22/12/2561 10:56:30
38

รับสมัครผู้ประกอบการ OTOP

21/12/2561 13:58:59
68

สถาบัน IQS เข้าร่วมพิธีเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

4/12/2561 13:24:07
47

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถาบันฯ

23/10/2561 10:49:33
157

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเชิงลึก ในหัวข้อมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ACT – IFOAM และ ACT – EU Equivalence

28/8/2561 16:25:21
173

ขอเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในรายการวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 43 รายการ

16/8/2561 15:59:44
106