ขอร่วมกราบบังคมถวายพระพร


ปรับปรุงข้อมูล : 7/5/2562 19:50:10     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 117

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) /  และสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

ขอร่วมกัน กราบบังคมถวายพระพร

แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10

เนื่องในวาระฉลองราชาภิเษกฯ ตามราชประเพณี อันงดงามของชาติไทย

อย่างยิ่งใหญ่ และ สมพระเกียรติ์

# ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน #

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อมฯ ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า / คณะกรรมการบริหารงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) และ พนักงานทุกๆคน

ข่าวกิจกรรม    

ข่าวล่าสุด

เรือง แจ้งบุคลากรลาออกจากการเป็นพนักงานของสถาบัน ฯ

10/9/2562 12:05:38
160

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ

3/9/2562 20:47:55
110

ประชุมแผนการดำเนินงานของสถาบัน ประจำปี 2563

25/7/2562 22:16:24
137

ประธานเครือข่าย สยยท.นำทัพภาคีเครือข่ายศึกษาดูงาน ม.แม่โจ้ จ.เชียงใหม่

19/7/2562 18:16:19
117

บริษัท OneCert International(Thailand) Co.,Ltd. เข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ

9/7/2562 14:51:01
129

ตัวแทนสถาบันฯร่วมเคารพ ระลึกถึงพระคุณของบรรพชนผู้สร้างแม่โจ้ ณ อนุสาวรีย์คุณพระช่วงฯ

29/6/2562 12:50:45
224

เข้าเยี่ยมชมสถานที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

11/6/2562 9:53:05
127

ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานด้านกัญชา-กัญชง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

11/5/2562 22:08:54
256

ร่วมถวายพระพรฯ แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10

8/5/2562 11:16:41
98

ขอร่วมกราบบังคมถวายพระพร

7/5/2562 19:50:10
118