ขอร่วมกราบบังคมถวายพระพร


ปรับปรุงข้อมูล : 7/5/2562 19:50:10     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 133

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) /  และสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

ขอร่วมกัน กราบบังคมถวายพระพร

แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10

เนื่องในวาระฉลองราชาภิเษกฯ ตามราชประเพณี อันงดงามของชาติไทย

อย่างยิ่งใหญ่ และ สมพระเกียรติ์

# ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน #

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อมฯ ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า / คณะกรรมการบริหารงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) และ พนักงานทุกๆคน

ข่าวกิจกรรม    

ข่าวล่าสุด

ทำบุญอาคารฯประจำปี 2563

14/1/2563 9:02:38
18

นักศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

25/12/2562 9:22:09
36

ต้อนรับคณะทำงานจากกรมส่งเสริมการเกษตรและกระบวนการผลิตทางการเกษตร จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

18/12/2562 15:03:20
63

ห้องปฏิบัติการดำเนินการตรวจติดตามการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

16/12/2562 10:55:11
69

จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาคำขอตรวจกระบวนการผลิ

16/12/2562 10:28:19
41

ทางสถาบันฯลงพื้นที่ตรวจประเมินกระบวนการผลิต

16/12/2562 10:24:58
56

ต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา อรรคนิตย์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์(IQS)

13/12/2562 15:38:21
87

เรือง แจ้งบุคลากรลาออกจากการเป็นพนักงานของสถาบัน ฯ

10/9/2562 12:05:38
220

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ

3/9/2562 20:47:55
152

ประชุมแผนการดำเนินงานของสถาบัน ประจำปี 2563

25/7/2562 22:16:24
170