ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานด้านกัญชา-กัญชง มหาวิทยาลัยแม่โจ้


ปรับปรุงข้อมูล : 11/5/2562 22:08:54     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 256

เมื่อวันที่ 10 พ.ค.2562

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (iqs) ได้รับมอบหมายจากที่ประชุม คณะกรรมการพัฒนางานด้านกัญชา-กัญชง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ อธิการบดี

ให้เป็นตัวแทนของ มจ.ร่วมประชุมกับ สสจ.เชียงใหม่ และ แพทย์แผนไทย

เพื่อ ร่วมวางแนวทางการขออนุญาตให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดำเนินงานการพัฒนากัญชา-กัญชง เพื่อประโยชน์ทางด้านสุขภาพ อาหารเสริม เวชภัณฑ์ และ อาหารสุขภาพสัตว์

ทั้งนี้ ตัวแทนสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (iqs) ได้รับมอบหมายภารกิจเป็นแกนหลัก ในระยะแรกของ ม.แม่โจ้ ทางด้านห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ที่มีความพร้อมและความปลอดภัย ตรงตามมาตรฐานในระบบ ISO/IEC 17025 ที่รับรองโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการโดยสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (iqs)

จะเป็นหนึ่งในผู้ร่วมเดินทางของผู้บริหารระดับสูงของ ม.แม่โจ้ ในการติดต่อประสานงานโดยตรงกับ สนง.อาหารและยา (อย.) กรุงเทพฯ ในวันที่ 17 พ.ค.2562 นี้ต่อไป

ข่าวล่าสุด

เรือง แจ้งบุคลากรลาออกจากการเป็นพนักงานของสถาบัน ฯ

10/9/2562 12:05:38
160

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ

3/9/2562 20:47:55
111

ประชุมแผนการดำเนินงานของสถาบัน ประจำปี 2563

25/7/2562 22:16:24
137

ประธานเครือข่าย สยยท.นำทัพภาคีเครือข่ายศึกษาดูงาน ม.แม่โจ้ จ.เชียงใหม่

19/7/2562 18:16:19
118

บริษัท OneCert International(Thailand) Co.,Ltd. เข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ

9/7/2562 14:51:01
130

ตัวแทนสถาบันฯร่วมเคารพ ระลึกถึงพระคุณของบรรพชนผู้สร้างแม่โจ้ ณ อนุสาวรีย์คุณพระช่วงฯ

29/6/2562 12:50:45
225

เข้าเยี่ยมชมสถานที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

11/6/2562 9:53:05
127

ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานด้านกัญชา-กัญชง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

11/5/2562 22:08:54
257

ร่วมถวายพระพรฯ แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10

8/5/2562 11:16:41
99

ขอร่วมกราบบังคมถวายพระพร

7/5/2562 19:50:10
118