ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานด้านกัญชา-กัญชง มหาวิทยาลัยแม่โจ้


ปรับปรุงข้อมูล : 11/5/2562 22:08:54     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 288

เมื่อวันที่ 10 พ.ค.2562

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (iqs) ได้รับมอบหมายจากที่ประชุม คณะกรรมการพัฒนางานด้านกัญชา-กัญชง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ อธิการบดี

ให้เป็นตัวแทนของ มจ.ร่วมประชุมกับ สสจ.เชียงใหม่ และ แพทย์แผนไทย

เพื่อ ร่วมวางแนวทางการขออนุญาตให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดำเนินงานการพัฒนากัญชา-กัญชง เพื่อประโยชน์ทางด้านสุขภาพ อาหารเสริม เวชภัณฑ์ และ อาหารสุขภาพสัตว์

ทั้งนี้ ตัวแทนสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (iqs) ได้รับมอบหมายภารกิจเป็นแกนหลัก ในระยะแรกของ ม.แม่โจ้ ทางด้านห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ที่มีความพร้อมและความปลอดภัย ตรงตามมาตรฐานในระบบ ISO/IEC 17025 ที่รับรองโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการโดยสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (iqs)

จะเป็นหนึ่งในผู้ร่วมเดินทางของผู้บริหารระดับสูงของ ม.แม่โจ้ ในการติดต่อประสานงานโดยตรงกับ สนง.อาหารและยา (อย.) กรุงเทพฯ ในวันที่ 17 พ.ค.2562 นี้ต่อไป

ข่าวล่าสุด

ทำบุญอาคารฯประจำปี 2563

14/1/2563 9:02:38
18

นักศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

25/12/2562 9:22:09
36

ต้อนรับคณะทำงานจากกรมส่งเสริมการเกษตรและกระบวนการผลิตทางการเกษตร จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

18/12/2562 15:03:20
64

ห้องปฏิบัติการดำเนินการตรวจติดตามการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

16/12/2562 10:55:11
69

จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาคำขอตรวจกระบวนการผลิ

16/12/2562 10:28:19
41

ทางสถาบันฯลงพื้นที่ตรวจประเมินกระบวนการผลิต

16/12/2562 10:24:58
56

ต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา อรรคนิตย์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์(IQS)

13/12/2562 15:38:21
87

เรือง แจ้งบุคลากรลาออกจากการเป็นพนักงานของสถาบัน ฯ

10/9/2562 12:05:38
220

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ

3/9/2562 20:47:55
153

ประชุมแผนการดำเนินงานของสถาบัน ประจำปี 2563

25/7/2562 22:16:24
170