เข้าเยี่ยมชมสถานที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์


ปรับปรุงข้อมูล : 11/6/2562 9:53:05     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 150

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.2562

ตัวแทนจากสำนักงานองค์การอาหารและยา(อย.) และ ตัวแทนฝ่ายบริหาร มจ.

ร่วมกันเข้าเยี่ยมชมสถานที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์(IQS) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เพื่อ พิจารณาความเป็นไปได้ในการที่สถาบัน iqs โดยการเห็นชอบจาก มจ.จะยื่นขอใบอนุญาตครอบครองสารสำคัญกัญชาต่อไป

ทั้งนี้ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สถาบัน IQS เป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในการให้การรับรองโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ข่าวกิจกรรม    

ข่าวล่าสุด

ทำบุญอาคารฯประจำปี 2563

14/1/2563 9:02:38
18

นักศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

25/12/2562 9:22:09
36

ต้อนรับคณะทำงานจากกรมส่งเสริมการเกษตรและกระบวนการผลิตทางการเกษตร จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

18/12/2562 15:03:20
63

ห้องปฏิบัติการดำเนินการตรวจติดตามการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

16/12/2562 10:55:11
69

จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาคำขอตรวจกระบวนการผลิ

16/12/2562 10:28:19
41

ทางสถาบันฯลงพื้นที่ตรวจประเมินกระบวนการผลิต

16/12/2562 10:24:58
56

ต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา อรรคนิตย์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์(IQS)

13/12/2562 15:38:21
87

เรือง แจ้งบุคลากรลาออกจากการเป็นพนักงานของสถาบัน ฯ

10/9/2562 12:05:38
220

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ

3/9/2562 20:47:55
152

ประชุมแผนการดำเนินงานของสถาบัน ประจำปี 2563

25/7/2562 22:16:24
170