ประชุมแผนการดำเนินงานของสถาบัน ประจำปี 2563


ปรับปรุงข้อมูล : 25/7/2562 22:16:24     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 137

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.2562

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ดำเนินการเสนอผลการดำเนินงานของสถาบัน IQS ใน 9.5 เดือนของปี งปม.2562

พร้อมทั้ง ถ่ายทอด(ร่าง) แผนดำเนินงานของสถาบัน IQS ประจำปี งปม.2563

โดย ขอรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดนุวัต เพ็งอ้น ตำแหน่งที่ปรึกษา สถาบัน IQS และ อดีตรองอธิการบดี และ อดีต ผอ.สถาบัน IQS ม.แม่โจ้

และ เปิดรับฟังความคิดเห็นจาก พนง.IQS ทุกๆฝ่ายงาน

# ต่อด้วยในภาคบ่ายเวลาระหว่าง 13.30 -15.00 น. #

สถาบัน iqs นำเสนอผลการดำเนินงานปี งปม.2562 และ แผนการดำเนินงานของสถาบัน iqs ในปี งปม.2563

นำเสนอต่อ รองอธิการบดี (ผศ.ดร.ทองเลียน บัวจูม) และ ผศ.ดร.กิตตินุช ตัวแทนหน่วยงานทรัพย์สิน ม.แม่โจ้

# ขอบคุณทุกๆท่าน ครับ #

ข่าวกิจกรรม    

ข่าวล่าสุด

เรือง แจ้งบุคลากรลาออกจากการเป็นพนักงานของสถาบัน ฯ

10/9/2562 12:05:38
160

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ

3/9/2562 20:47:55
111

ประชุมแผนการดำเนินงานของสถาบัน ประจำปี 2563

25/7/2562 22:16:24
138

ประธานเครือข่าย สยยท.นำทัพภาคีเครือข่ายศึกษาดูงาน ม.แม่โจ้ จ.เชียงใหม่

19/7/2562 18:16:19
118

บริษัท OneCert International(Thailand) Co.,Ltd. เข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ

9/7/2562 14:51:01
130

ตัวแทนสถาบันฯร่วมเคารพ ระลึกถึงพระคุณของบรรพชนผู้สร้างแม่โจ้ ณ อนุสาวรีย์คุณพระช่วงฯ

29/6/2562 12:50:45
225

เข้าเยี่ยมชมสถานที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

11/6/2562 9:53:05
127

ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานด้านกัญชา-กัญชง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

11/5/2562 22:08:54
257

ร่วมถวายพระพรฯ แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10

8/5/2562 11:16:41
99

ขอร่วมกราบบังคมถวายพระพร

7/5/2562 19:50:10
118