จำหน่ายสารชีวภัณฑ์ (จุลินทรีย์)


ปรับปรุงข้อมูล : 10/7/2562 15:16:31     อ่าน : 50158

จุลินทรีย์ชีวภาพ MMO ตราแม่โจ้ กรีน ที่เราผลิตนั้น ได้รับการคัดเลือกมาแล้วในห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 :2005

และได้รับการรับรองปัจจัยการผลิตอินทรีย์จาก IFOAM (มกท) ซึ่งสามารถนำไปใช้ในแปลงปลูก ที่ต้องการยื่นการประเมินมาตรฐานในระดับต่างๆได้

ท่านสามารถยื่นคำร้องขอเอกสาร Non-GMO กับเราได้ ตามใบเสร็จรับเงิน ??

--ชนิดขวด 1 ลิตร ราคาขวดละ 120บาท 
--ชนิดแกลลอน 5 ลิตร ราคาแกลลอนละ 500บาท 
(ชนิดน้ำทุกผลิตภัณฑ์ ราคาเท่ากัน)

--ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เช่น ไตรโคเดอร์มา, บิวเวอเรีย, บาซิลลัส ซับทีลีส(BS),Bacillus thuringiansis (BT) เป็นต้น 
--สนใจสินค้า สามารถติดต่อสอบถามด้วยตนเองได้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ตามวันเวลาราชการ )หรือติดต่อ 053-875648 (คุณสันติภพ) LINE ID : saleiqs