จำหน่ายสารชีวภัณฑ์ (จุลินทรีย์)


ปรับปรุงข้อมูล : 6/12/2554 0:00:00     อ่าน : 41284

 

หัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ MMO สูตร 1

สรรพคุณ   เป็นปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพเหมาะสำหรับให้ “ทางดิน” เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายอินทรียวัตถุแล้วให้ธาตุอาหารแก่พืชจากกระบวนการย่อยสลาย ใช้ได้ผลดีกับพืชผัก ไม้ผลและไม้ดอกไม้ประดับทุกชนิด เสริมสร้างความเจริญเติบโต ออกดอก ออกผลดี ป้องกันโรคแมลงและกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคพืช และใช้เป็นหัวเชื้อเร่งการย่อยสลายในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

วิธีการใช้  ใช้อัตรา 40 ซีซี. (4 ช้อนแกง) ต่อน้ำ 20 ลิตร ใส่ภาชนะราดลงดินบริเวณทรงพุ่มของพืชแค่พอชื้น หรือราดบนอินทรียวัตถุจะมีประสิทธิภาพดีขึ้น โดยระยะแรกราด 7 วันต่อครั้งติดต่อกัน 3 ครั้ง หลังจากนั้นราด 14 วันต่อครั้งจนเก็บเกี่ยวผลผลิต

กรณีใช้เร่งการทำปุ๋ยหมักชีวภาพให้นำไปผสมน้ำในอัตรา 10 ซีซี. (1 ช้อนแกง) ต่อน้ำ 10 ลิตรแล้วราดบนวัสดุที่ใช้ทำปุ๋ยหมักในแต่ละชั้นหรือรดให้ทั่ว

หรือนำไปขยายให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นโดยใช้หัวเชื้อปริมาตร 1 ลิตร กากน้ำตาล 1 ลิตร น้ำสะอาด 20 ลิตร (หากไม่มีกากน้ำตาลสามารถใช้น้ำตาลทรายแดงหรือน้ำมะพร้าวแทนก็ได้) หมักไว้ในภาชนะที่สะอาดและปิดสนิท เวลาประมาณ 2-7 วัน หรือสังเกตว่ามีกลิ่นหอมเปรี้ยวอมหวาน ซึ่งเป็นกลิ่นธรรมชาติของจุลินทรีย์และมีฟองก๊าซเกิดขึ้น จะได้หัวเชื้อขยายครั้งที่ 1 ปริมาตรกว่า 20 ลิตรแล้วนำไปราดกองปุ๋ยหมักในอัตราส่วนข้างต้นให้ได้ความชื้น 40-50% หรือเก็บไว้ในขวดหรือภาชนะปิดฝาให้สนิทเพื่อรอนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

หัวเชื้อจุลินทรีย์ MMO เข้มข้น 1 ขวด (ปริมาตร 1 ลิตร) ขยายเชื้อได้ไม่เกิน 2 ครั้งเพราะเชื้อจะอ่อนแอลง ประสิทธิภาพการใช้งานจะลดลง

หัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ MMO สูตร 2


สรรพคุณ   เป็นจุลินทรีย์สายพันธุ์ที่เป็นประโยชน์และแข็งแรงเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย ใช้สำหรับการฉีดพ่นที่ใบพืชเพราะใบพืชสามารถรับสารอาหารได้ทางปากใบ ส่วนน้ำที่หยดลงจากใบ รากพืชก็สามารถดูดซึมได้อีกทางหนึ่ง  MMO สูตร 2 มีส่วนผสมของฮอร์โมนจากผลไม้สุกที่มีจิบเบอเรลิน ไซโตไคนิน ซีเอติน และมีส่วนผสมของ ไคโตซาน กรดซิลิกอน ซึ่งช่วยให้พืชสมบูรณ์แข็งแรง เพิ่มความต้านทานโรค ทำให้ใบพืชใหญ่สีเขียวสด หนาเป็นมัน พร้อมทั้งช่วยไล่แมลงด้วยเนื่องจากซิลิกอนและไคโตซานที่เคลือบใบหรืออยู่ภายในเซลล์ของพืชส่งผลให้แมลงกัดกินใบพืชไม่ได้ นอกจากนี้ยังสามารถยับยั้งและกำจัดเชื้อราและแบคทีเรียที่ก่อโรคในพืชได้หลายชนิด เช่น โรคแอนแทรคโนส ราดำ โรคกาบใบแห้ง เมล็ดด่าง ใบขีดสีน้ำตาล โรคราน้ำค้าง เป็นต้น โดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ใช้และสัตว์เลี้ยงต่างๆ

 

วิธีการใช้   ใช้กับข้าวหลังจากปักดำหรือหว่านแล้ว 20 วัน 1 ครั้ง ระยะก่อนข้าวตั้งท้อง 1 ครั้ง และระยะก่อนข้าวออกรวง 1 ครั้งหรือฉีดพ่นทุกๆ 15-20 วัน โดยใช้ครั้งละ 60-80 ซีซี. (6-8 ช้อนแกง) ต่อน้ำ 20 ลิตร กรณีใช้กับพืชผัก คะน้าพืชตระกูลถั่ว ถั่วฝักยาว กะหล่ำปลี หอมแดง มะเขือเทศ พริกหอมหัวใหญ่ ถั่วลันเตา หน่อไม้ฝรั่ง กระเทียม ใช้ครั้งละ 30-40 ซีซี. (3-4 ช้อนแกง) ต่อน้ำ 20 ลิตร ทุกๆ 10 วันหลังจากการย้ายปลูก ฉีดพ่นทุกๆ 7-10 วัน หรือเมื่อพบอาการของโรคระบาดและเมื่อพืชแสดงอาการขาดธาตุอาหาร กรณีใช้กับไม้ผล เช่น ส้ม มะม่วง มะนาว ลิ้นจี่ ลำไย เป็นต้น ใช้อัตรา 30-40 ซีซี. (3-4 ช้อนแกง) ต่อน้ำ 20 ลิตร ระยะเริ่มแตกใบอ่อน หรือระยะเริ่มแทงช่อดอก และระยะติดผลอ่อน ฉีดพ่น 7-10 วัน

หัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ MMO สูตร 3

สรรพคุณ   เป็นจุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์สามารถกำจัดกลิ่นเหม็นและบำบัดน้ำเสียได้ทุกชนิด ปลอดภัยต่อผู้ใช้และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม สามารถดับกลิ่นห้องน้ำ, โถส้วม, ห้องครัว, อ่างล้างมือ, พื้นที่ที่มีกลิ่นเหม็นและบำบัดน้ำเสียในอาคารบ้านเรือน ร้านอาหาร  ธุรกิจโรงแรม บ่อเลี้ยงปลา บ่อพักน้ำ ลำคลอง พื้นที่ชุ่ม-น้ำขังและโรงงานอุตสาหกรรม จุลินทรีย์สามารถทำงานได้ดีทั้งในสภาวะที่เติมอากาศและไม่เติมอากาศ จุลินทรีย์กลุ่มนี้กำจัดกลิ่นได้ดีเพราะไม่ปลดปล่อยก๊าซพิษที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นออกมาจากกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ ในกรณีที่ใช้ในการดับกลิ่นห้องน้ำห้องส้วมนอกจากช่วยกำจัดกลิ่นยังช่วยย่อยสลายกากในถังเกรอะ ถังซึม ทำให้ส้วมเต็มช้าลง ไม่ต้องสูบส้วมบ่อย

วิธีการใช้   กรณีใช้ครั้งแรก ใช้ MMO สูตร 3 แบบเข้มข้น 20-50 ซีซี. (2-5 ช้อนแกง) ราดลงพื้น, โถส้วมโถปัสสาวะ, ท่อหรือทางระบายน้ำ, บ่อน้ำเสียหรือพื้นที่ที่ต้องการใช้ (2-3 วันติดต่อกัน) หลังจากนั้นผสม MMO 3 กับน้ำในอัตรา 20 ซีซี. (2 ช้อนแกง) ต่อน้ำ 1 ลิตร ราดโถส้วมและพื้นให้เปียกทิ้งไว้ กรณีแหล่งน้ำเสียใช้อัตรา 1 ลิตรต่อ 1 ลูกบาศก์เมตรหรือแปรผันตามคุณภาพของน้ำแหล่งน้ำนั้นๆ    กรณีนำไปขยายให้มีปริมาณมากขึ้นโดยใช้หัวเชื้อ 1 ลิตร กากน้ำตาล 1 ลิตร น้ำสะอาด 20 ลิตร (หากไม่มีกากน้ำตาลสามารถใช้น้ำตาลทรายแดงหรือน้ำมะพร้าวแทนก็ได้) หมักไว้ในภาชนะที่สะอาดและปิดสนิท ประมาณ 2-7 วัน หรือสังเกตว่ามีกลิ่นหอมเปรี้ยวอมหวาน ซึ่งเป็นกลิ่นธรรมชาติของจุลินทรีย์และมีฟองก๊าซเกิดขึ้น จะได้หัวเชื้อขยายครั้งที่ 1 กว่า 20 ลิตรหัวเชื้อจุลินทรีย์ MMO เข้มข้น 1 ขวด จะขยายเชื้อได้ไม่เกิน 2 ครั้งเพราะเชื้อจะอ่อนแอลง ประสิทธิภาพการใช้งานจะลดลง

หัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ MMO สูตร 4 (Bt)


 สรรพคุณ เป็นจุลินทรีย์ Bacillus thuringiensis หรือเรียกว่า “Bt” เชื้อ Bt ทำหน้าที่เคลือบผิวของพืช สามารถสร้างพิษในรูปผลึกโปรตีน เมื่อหนอนและแมลงมากินพืชจะมีผลทำให้ส่วนปากและช่องท้องของหนอนเป็นอัมพาต พิษจะทำลายผนังช่องท้องของแมลงศัตรูพืช ทำให้แมลงศัตรูพืชหยุดการกินอาหาร มีการเคลื่อนไหวที่ช้าลง และตาย เนื่องจากขาดอาหาร และเลือดเป็นพิษ เหมาะสำหรับใช้ในแปลงปลูกผักปลอดสารพิษหรือเกษตรอินทรีย์ ใช้ได้กับพืชทุกชนิด และยังให้ผลดีกับการควบคุมเชื้อรายอดพืช ควบคุมตัวอ่อนของหนอนใยผัก หนอนผีเสื้อกะหล่ำ หนอนคืบกะหล่ำ หนอนกระทู้ผัก และหนอนเจาะผลมะเขือเทศ ปลอดภัยไม่มีพิษตกค้างในพืชและ สิ่งแวดล้อมปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภค

วิธีการใช้  สำหรับกำจัดหนอน แมลง ใช้อัตราส่วน 80-100 ซีซี. (8-10 ช้อนแกง) ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ7  วัน หากระบาดรุนแรงควรใช้อัตราส่วน 100-120 ซีซี.(10-12 ช้อนแกง) ต่อน้ำ 20 ลิตร ควรฉีดพ่นช่วงเย็น เนื่องจาก เชื้อ MMO Bt ถูกทำลายได้ด้วยรังสียูวี และไม่ควรผสมเชื้อ MMO Bt กับสารกำจัดศัตรูพืชในคราวเดียวกัน เนื่องจากสารบางชนิดอาจะทำให้เชื้อ MMO Bt เสื่อมประสิทธิภาพลงได้

ควรสำรวจแปลงปลูกพืชและตัวหนอนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง และฉีดพ่นทุกครั้ง เมื่อพบหนอน หรือแมลงศัตรูพืช หากไม่สามารถลงสำรวจแปลงได้  ให้ใช้ในอัตราส่วนที่กำหนด และหากสามารถควบคุมหนอนและแมลงได้แล้วให้ใช้อัตราส่วน 80-100  ซีซี. (8-10 ช้อนแกง) ผสมน้ำ 20  ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 14 วัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพยิ่งขึ้นควรใช้ควบคู่กับสารจับใบ เช่น ประคำดีควาย หรือสบู่ลาย คนให้เข้ากัน จากนั้นทดสอบการจับใบโดยใช้ใบตองจุ่ม

หัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ MMO สูตร 5


สรรพคุณ  เป็นเชื้อราบิวเวอร์เรีย (Beauveria bassiana) ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคกับแมลงซึ่งสามารถทำลายแมลงศัตรูพืชที่สำคัญในพืชเศรษฐกิจได้หลายชนิด เช่น แมลงศัตรูพืชเป้าหมายในข้าว ได้แก่ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่น  เพลี้ยไฟ บั่ว หนอนห่อใบ ในมะม่วงได้แก่ เพลี้ยจักจั่นที่ทำลายช่อมะม่วง แมลงค่อมทอง ในพืชตระกูลส้มได้แก่ เพลี้ยอ่อนส้ม เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยไฟ  ไรแดง ในพืชผักได้แก่ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ ไรขาว แมลงหวี่ขาว หนอนผีเสื้อต่างๆ ในอ้อยได้แก่ แมลงค่อมทอง เป็นต้น โดยกลไกการเข้าทำลายแมลงของเชื้อบิวเวอร์เรีย คือ เมื่อสปอร์ของเชื้อราสัมผัสกับผิวของแมลง ในสภาพความชื้นที่เหมาะสมเชื้อจะงอกเส้นใยแทงผ่านเปลือกและผิวของแมลงเข้าไปในลำตัวแมลง แล้วขยายจำนวนเจริญอยู่ภายในโดยใช้เนื้อเยื่อของแมลงเป็นอาหาร แมลงจะตายในที่สุด ภายในระยะเวลาต่างๆ ขึ้นอยู่กับชนิด ขนาด และวัยของแมลง โดยทั่วไปประมาณ 3 - 14 วัน

 

วิธีการใช้ ผสม MMO 5 ปริมาตร 100 ซีซี. (10 ช้อนแกง) ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นในแปลงที่มีการระบาดของแมลงศัตรูพืช หลังจากพ่นแล้ว 2-3 วัน หากยังพบแมลงศัตรูพืชอยู่ให้ฉีดพ่นซ้ำอีกครั้ง ฉีดพ่นเป็นประจำทุกๆ 14 วัน เพื่อป้องกันการระบาดของแมลงศัตรูพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ควรใช้ร่วมกับสารจับใบชีวภาพ เช่น ประคำดีควาย หรือสบู่ลาย คนให้เข้ากํน จากนั้นทดสอบการจับใบดดยใช้ใบตองจุ่ม

หัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ MMO สูตร 6


สรรพคุณ เป็นเชื้อราไตรโคเดอร์มา(Trichoderma spp.) ที่มีประโยชน์ เจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีเศษซากพืชซากสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ รวมทั้งจุลินทรีย์อื่นๆ และวัสดุอินทรีย์ตามธรรมชาติ โดยเป็นเชื้อราปฏิปักษ์หรือเชื้อราที่เป็นศัตรูต่างๆ ของเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคพืชหลายชนิดได้ โดยมีกลไกในการต่อสู้กับเชื้อสาเหตุโรคพืช และมีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมโรคของพืชเศรษฐกิจต่างๆ ทั้งพืชไร่ ไม้ผล พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิด ทั้งโรคที่เกิดในพืชที่อยู่ใต้ดิน เช่น โรคเมล็ดเน่า โรคเน่าระดับดิน (โรคกล้ายุบ) รากเน่า หัวหรือแง่งเน่า และโคนเน่า โรคที่เกิดบนส่วนของพืชที่อยู่เหนือดินไม่ว่าจะเป็นส่วนของ กิ่ง ผล ใบ หรือดอก เช่น โรคลำต้นไหม้ของหน่อไม้ฝรั่ง โรคแคงเกอร์ของมะนาว โรคราดำของมะเขือเทศ โรคใบปื้นเหลืองและโรคดอกสนิมของกล้วยไม้ โรคแอนแทรคโนสของมะม่วงและพริกทั้งก่อนและหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต นอกจากนี้ยังสามารถใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ควบคุมโรครากเน่าของพืชผักสลัดและผักกินใบต่างๆที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหาร (ระบบไฮโดรโพนิกส์)

วิธีการใช้ ผสม MMO 6 ปริมาตร 100 ซีซี. (10 ช้อนแกง) ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นบนดินบริเวณโคนต้นพืชหรือหลุมปลูกพืชหลังจากเพาะเมล็ดแล้ว  ควรฉีดพ่นในเวลาแดดอ่อน หรือเวลาเย็น ถ้าดินบริเวณที่จะฉีดพ่นแห้งมาก ควรรดน้ำพอให้ดินมีความชื้นก่อน หรือให้น้ำทันทีหลังฉีดพ่น เพื่อให้น้ำจุลินทรีย์ซึมลงดินได้

หัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ MMO สูตร 7 (Bs)


สรรพคุณ เป็นเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ซับทีลีส(Bacillus subtilis ; Bs) ใช้สำหรับป้องกันและกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียสาเหตุของโรคพืชได้โดยตรง สามารถปรับตัวและทนต่อสภาพแวดล้อมที่แปรปรวนโดยการสร้างสปอร์และทนต่อสภาพอากาศร้อนชื้นได้ดี นอกจากนี้ยังผลิตสารพิษบางชนิดที่มีประโยชน์ในการนำมาใช้กระตุ้นให้เกิดความต้านทานของพืชต่อเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคพืช ใช้สำหรับป้องกันและกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย เช่น ในข้าวได้แก่  โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคไหม้ และโรคเมล็ดด่าง  ในไม้ผลได้แก่ โรครากเน่าโคนเน่า ในส่วนของพืชผักได้แก่ โรคแอนแทรคโนสในพริก ในผักกินใบเช่น คะน้า ได้แก่โรคใบจุดที่เกิดจากเชื้อรา เป็นต้น

วิธีการใช้ ใช้อัตราส่วน 80-100 ซีซี. (8-10 ช้อนแกง) ผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก ๆ 5-7 วัน หากระบาดรุนแรงควรใช้อัตราส่วน 100-120 ซีซี. (10-12 ช้อนแกง) ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นที่ต้นพืชให้เปียกชุ่ม ควรฉีดพ่นเมื่อแดดร่ม หรือช่วงเย็น เนื่องจาก Bs ถูกทำลายด้วยแสงยูวี

น้ำยาล้างจานผิวส้มคั้นสด 

ส่วนผสม 

น้ำคั้นผิวส้ม 20 ลิตร (ผิวส้ม 20 กิโลกรัมคั้นกับน้ำสะอาด 20 ลิตร)ผสมหัวเชื้อจุลินทรีย์MMOสูตร3 ปริมาตร 1  ลิตร

เตรียมก่อนใช้งาน 

ส่วนผสมข้างต้น                   6  ลิตร

Sodium Lauryl Ether Sulphate     1    กิโลกรัม

Sodium Chloride              700  กรัม

ผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วนำไปใช้  

สรรพคุณ   เป็นผลิตภัณฑ์จากผิวส้มที่พัฒนาเอาสารสกัดผิวส้มทั้งลูกที่มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆ ซึ่งสามารถกำจัดคราบได้ผสมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์ สามารถใช้ กำจัดคราบสิ่งสกปรก คราบน้ำมัน ครีม ไขมัน เนย กลิ่นเหม็น กลิ่นอับชื้นได้ ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนังและเยื่อบุจมูกหรือนัยน์ตา ไม่มีสารตกค้าง ไม่เปลืองน้ำล้าง ใช้ทำความสะอาดถ้วยจานภาชนะใส่อาหาร หากใช้ล้างหรือทำความสะอาดเป็นประจำ จุลินทรีย์ที่เป็นส่วนผสมซึ่งยังมีชีวิตที่หลงเหลืออยู่จะช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ ดับกลิ่นเหม็นเน่าตามท่อระบายน้ำและแหล่งพักน้ำเสียของบ้านเรือนที่พักอาศัยได้

วิธีการใช้   ใช้ล้างทำความสะอาดถ้วยจานภาชนะใส่อาหาร ปริมาณการใช้น้ำยาทำความสะอาดนี้ อาจจะประยุกต์ใช้ได้เองตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะใช้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความสกปรกมากน้อยของภาชนะ หรือน้ำที่ใช้ชะล้างเป็นน้ำกระด้างที่ทำให้ประสิทธิภาพการเกิดฟองและการชะคราบลดลง

น้ำยาล้างจานผิวมะกรูดคั้นสด 

ส่วนผสม 

น้ำคั้นผิวมะกรูด 20 ลิตร(ผิวมะกรูด20กิโลกรัมคั้นกับน้ำสะอาด20ลิตร) ผสมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์MMOสูตร3 1    ลิตร

เตรียมก่อนใช้งาน 

ส่วนผสมข้างต้น                     6  ลิตร

Sodium Lauryl Ether Sulphate       1   กิโลกรัม

Sodium Chloride              700  กรัม

ผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วนำไปใช้

สรรพคุณ   เป็นผลิตภัณฑ์จากผิวส้มที่พัฒนาเอาสารสกัดจากผิวมะกรูดทั้งลูกที่มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆ ซึ่งสามารถกำจัดคราบได้ผสมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์ สามารถใช้ กำจัดคราบสิ่งสกปรก คราบน้ำมัน ครีม ไขมัน เนย กลิ่นเหม็น กลิ่นอับชื้นได้ ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนังและเยื่อบุจมูกหรือนัยน์ตา ไม่มีสารตกค้าง ไม่เปลืองน้ำล้าง ใช้ทำความสะอาดถ้วยจานภาชนะใส่อาหาร หากใช้ล้างหรือทำความสะอาดเป็นประจำ จุลินทรีย์ที่เป็นส่วนผสมซึ่งยังมีชีวิตที่หลงเหลืออยู่จะช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ ดับกลิ่นเหม็นเน่าตามท่อระบายน้ำและแหล่งพักน้ำเสียของบ้านเรือนที่พักอาศัยได้

วิธีการใช้   ใช้ล้างทำความสะอาดถ้วยจานภาชนะใส่อาหาร ปริมาณการใช้น้ำยาทำความสะอาดนี้ อาจจะประยุกต์ใช้ได้เองตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะใช้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความสกปรกมากน้อยของภาชนะ หรือน้ำที่ใช้ชะล้างเป็นน้ำกระด้างที่ทำให้ประสิทธิภาพการเกิดฟองและการชะคราบลดลง

น้ำยาเอนกประสงค์ใช้ถูพื้น 

ส่วนผสม 

มะกรูด 20 กิโลกรัม, น้ำสะอาด 20 ลิตร,   

หัวเชื้อจุลินทรีย์ MMO สูตร3 1 ลิตร,

น้ำตาลทรายแดง 2 กิโลกรัม

ผสมให้เข้ากันปิดฝาภาชนะหมักทิ้งไว้ 1 เดือน

เตรียมก่อนใช้งาน 

ส่วนผสมข้างต้นกรองเอาแต่น้ำ        6    ลิตร

Sodium Lauryl Ether Sulphate 1   กิโลกรัม

Sodium Chloride              700  กรัม

ผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วนำไปใช้

สรรพคุณ   เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่พัฒนาเอาน้ำที่ได้จากการหมักมะกรูดทั้งลูกที่มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆ ซึ่งสามารถกำจัดคราบได้ผสมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์ สามารถใช้เช็ด ถู กำจัดคราบสิ่งสกปรก คราบน้ำมัน ครีม ไขมัน เนย กลิ่นเหม็น กลิ่นอับชื้นได้ ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนังและเยื่อบุจมูกหรือนัยน์ตา ไม่มีสารตกค้าง ไม่เปลืองน้ำล้าง ใช้ทำความสะอาดพื้น, เช็ดโต๊ะ, เช็ดกระจก หากใช้ทำความสะอาดเป็นประจำ จุลินทรีย์ที่เป็นส่วนผสมซึ่งยังมีชีวิตที่หลงเหลืออยู่จะช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ ดับกลิ่นเหม็นเน่าตามท่อระบายน้ำและแหล่งพักน้ำเสียของบ้านเรือนที่พักอาศัยได้

วิธีการใช้   ผสมน้ำในอัตรา 5-10 ซีซี. (0.5-1 ช้อนแกง) ต่อน้ำ 1 ลิตร เติมจุลินทรีย์ MMO สูตร 3 ปริมาตร 5-10 ซีซี. (0.5-1 ช้อนแกง) ใช้ถูพื้น หรือใส่ขวดสเปรย์ฉีดพ่นทำความสะอาดโต๊ะ กระจก พื้น อ่างล้างหน้า  สุขภัณฑ์และฝาผนัง และทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วม ปริมาณการใช้น้ำยาทำความสะอาดนี้ อาจจะประยุกต์ใช้ได้เองตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับความสกปรกมากหรือน้อยหรือน้ำเป็นน้ำกระด้างที่ทำให้ประสิทธิภาพการเกิดฟองและการชะคราบลดลง